2022-2023 o`quv yili

BT 102 (Q) Talabalar ro`yxati

1. Abdakimova Dorisa
2. Xodjamberdiyeva Kamila Ravsha qizi