2016-2017 o`quv yili

MEH 202-R Талабалар рўйхати

1. KARIMOVA.Z
2. MUMINOV.A
3. MUSABOEV.R
4. ORIPOVA.YU
5. SHAMSHIDDINOVA.M
6. TESHABAYEVA.I
7. UBAYDULLAYEVA.G
8. XUDAYBERGANOVA.A