2017-2018 o`quv yili

RN 401 OZODOVA G7 semestr
1. Sovremenniy literaturniy protsess
200 20
2. Otkritaya lektsiya
0
3. Detskaya literatura
3650 86
8 semestr
1. Teoriya i praktika postroeniya demokraticheskogo obestva v Uzbekistane
2884 112
2. Qoldirilgan darslarni qayta topshirish
0