2017-2018 o`quv yili

MG 401 ABDULXAMIDOVA MUSLIMAXON MUXAMMADJON QIZI7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3829.050.079.0
2. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7626.742.068.7
3. Ma'naviyatshunoslik
3838 7635.028.063.0
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5614.021.035.0
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. ҳққ
3838 7630.025.055.0
2. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3832.022.054.0
3. Inson huquqlari
5856 11433.019.052.0
4. Ma`naviyatshunoslik
3838 7630.020.050.02
5. Soliq huquqi
1224 3631.019.050.0
6. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3827.019.046.0
7. JSMT
3038 6824.024.0
8. Gigiena (Ped. amaliyot)
0