2019-2020 o`quv yili

Farzand(aka-uka, opa-singil)ingizning ozlashtirishi xaqidagi malumotlar bilan tanishish uchun fakultet, kurs, guruni tanlang va ro`yxatdan talaba familiya, ismi sharifini bosing.

Fizika-matematika


1 kurs
M 1011 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 1021 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 104R1 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
1031 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 1011 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 102R1 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 1011 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 1021 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 1031 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 104R1 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

2 kurs
M 201 E2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 203R2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M201 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 202 R2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 201 E2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2022 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2032 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F204 R2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F2012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

3 kurs
M 3013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 304 R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 302 R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 302 R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
M 4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 402 R4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 402 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 4014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 402 R4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
KE 1011 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1021 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1031 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 104R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1051 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 1011 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1021 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1031 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 104R1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1051 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 101 1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 1021 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 103R1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 1011 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
Iqt 1021 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
MM 1011 -kurs Maktab menejmenti
MM 1021 -kurs Maktab menejmenti

2 kurs
KE 2012 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 201 sirtqi2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2022 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2032 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 204 R2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 2012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 201 sirtqi2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2022 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2032 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 204 R2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 2012 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 2022 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M 201 (sirtqi)2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 2012 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

3 kurs
KE 3013 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 3023 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 303 R3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 3013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3023 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 303 R3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M (sirtqi) 3013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 3013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M (sirtqi) 3013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

4 kurs
KE 4014 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 402 R4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Qo'shimcha va akadem4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 4014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 402 R4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M (sirtqi) 4014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 4014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

Chet tillari


1 kurs
1 -kurs 5111400 Ingliz tili
102 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 100 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 101 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 103 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 104 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 105 A 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 106 A 1 -kurs 5111400 Ingliz tili

2 kurs
2002 -kurs 5111400 Ingliz tili
201 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 201 o'z2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 202 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 203 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 204 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 205 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili

3 kurs
IT 300 R3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 301 R3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3023 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3033 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 304 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 305 3 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
2-OTM 4014 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 401 R4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4024 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4034 -kurs 5111400 Ingliz tili

CHXT


1 kurs
CHXT 1011 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1021 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1031 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1041 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1051 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1061 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2032 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2042 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 303 R3 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 403 R4 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


1 kurs
JT 1011 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1021 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1031 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1041 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (kechki) 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1041 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1041 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

2 kurs
JM (sirtqi) 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2022 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2032 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 205 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 206 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 203 Q2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 204 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

3 kurs
JT (sirtqi) 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3023 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
3093 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3033 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 303 Q3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3063 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3073 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3083 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

4 kurs
JT (sirtqi) 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4024 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 401 (4 k)4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 403 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT4054 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

Ped-psixologiya


1 kurs
PP 1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 103 1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1041 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 1011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1021 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1031 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

2 kurs
2-OTM PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2032 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2042 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2052 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

3 kurs
2-OTM PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PP 302R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 302 R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3033 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3023 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

4 kurs
4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4014 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 402 R4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Texnologik ta`lim


1 kurs
TT 1011 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1021 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1031 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 1011 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 1021 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 1031 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

2 kurs
2-OT Mehnat-2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 2022 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 203 2 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 2012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 203 R2 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2042 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 2012 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 202 R2 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 2012 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 202 R2 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

3 kurs
2-OT Mehnat-3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 302 R3 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3033 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 302 3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 303 R3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
Ts-3013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 3013 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 302 R3 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 3013 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 302 R3 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 3033 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

4 kurs
MEH 4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 402 R4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS (2019)4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 4014 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 402 R4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz (2019)4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


1 kurs
Q 1011 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 1011 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1021 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1031 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-104R1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 1011 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1021 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 102 a1 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 1011 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1021 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 103 (1 )1 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

2 kurs
Q 201 Q2 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 2012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 203 R2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-202 (2 OTM)қ2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-201 (2OTM) қ2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2022 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 2012 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2022 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

3 kurs
Q 301 Q3 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 3013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3023 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 303 R3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-301 (2OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-302 (2OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 301 (2 OTsirtqi)3 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 3023 -kurs 5111600 Milliy g`oya

4 kurs
T 4014 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-401 (2OTM) қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T4024 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T402(R) 20184 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 4014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4024 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura


1 kurs
TAT_1_mag1 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_1_mag1 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_1R_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
P_1_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
PP_1_mag1 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_1R_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_1_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_1_mag1 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_1R_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_1_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_1R_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_1_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
LOG_1R_mag1 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
LOG_1_mag1 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
TT_1_mag1 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_1_mag1 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_1R_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
MOM_1_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FOM_1_mag1 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
KE_1R_mag1 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
KE_1_mag1 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOM_1R_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_1_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
G_1R_mag1 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
G_1_mag1 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
T_1_mag1 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
SUR_1_mag1 -kurs 5A111901 D
RT_1_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_1_mag1 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
MUS_1_mag1 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_1mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_1_mag1 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_1R_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
MG_1_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
Diz_1_mag1 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn
Koreys 1 guruh 1 -kurs Koreys tili va adabiyoti
TMB 1 kurs1 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
MAG Oligo 1 kurs1 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
MAG Oligo 1R kurs1 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
InT_1MG1 -kurs
Kor.ped_1MG1 -kurs
Ps(kasb.)1MG1 -kurs
QZ_1_MG1 -kurs

2 kurs
TAT_2_mag2 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_2_mag2 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_2_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
PP_2_mag2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_2R_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_2_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_2_mag2 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_2R_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_2_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MTR_2_mag2 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_2_mag2 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
LOG_2_mag2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
MEH_2_mag2 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_2_mag2 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_2_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FOM_2_mag2 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
KE_2_mag2 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOMR_2mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_2_mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
G_2_mag2 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
T_2_mag2 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
SUR_2R_mag 2 -kurs 5A111901 D
SUR_2_mag2 -kurs 5A111901 D
RT_2_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_2_mag2 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
MUS_2_mag2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_2mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_2_mag2 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_2_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
KIAT_2_mag2 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_2_mag2 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn
2 guruh 2 -kurs Koreys tili va adabiyoti
TMB 2 kurs2 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
MAG Oligo 2 kurs2 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika

3 kurs
TAT_3_mag3 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_3_mag3 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
I_3_mag3 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_3_mag3 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_3_mag3 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_3_mag3 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MEH_3_mag3 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_3_mag3 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_3_mag3 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
BOMR_3_mag3 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_3_mag3 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
JT_3_mag3 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
RN_3_mag3 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
KIAT_3_mag3 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_3_mag3 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn

Maxsus pedagogika


1 kurs
Def Logo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1041 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1051 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 106-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
1 -kurs 5111900 Defektologiya

2 kurs
Def Logo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 203 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2032 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 203 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 201 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Oligo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def S2012 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 201 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 202 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 203 2-chi OTM (2 )2 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 204R 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 205 2-chi OTM (2 )2 -kurs 5111900 Defektologiya
Oligo 201 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 201 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 202 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 203 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya

3 kurs
Def 3013 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 301 2-chi OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 302 2-chi OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 303 2-chi OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 303 R3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3043 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 304 2-chi OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3053 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 305 2-chi OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 306 R3 -kurs 5111900 Defektologiya

4 kurs
Def 4014 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 401 2-OTM4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4024 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 402 2-OTM4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403 R4 -kurs 5111900 Defektologiya

Innovatsion pedagogika


1 kurs
101 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
102 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
101 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
102 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
101 () MAK 1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
101 () BT1 -kurs 5111700

2 kurs
201 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
203 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya
201 () MAK 2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Rus tili va adabiyoti


1 kurs
RT 1011 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1021 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1031 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 1011 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 1011 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1021 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1031 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1041 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
1011 -kurs MPGU (Rus tili)
1021 -kurs MPGU (Rus tili)
1031 -kurs MPGU (Rus tili)
1041 -kurs MPGU (Rus tili)

2 kurs
RT 2012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
201 K R2 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
201 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
202 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
203 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
204 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

3 kurs
RT 3013 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3023 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 3013 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 3013 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 3023 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

4 kurs
RT 4014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 401 2OTM4 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RN 4014 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

Akademik litsey


2 kurs
101 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
102 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
103 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
104 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
105 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
106 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
107 guruh2 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs

Maktabgacha ta`lim


1 kurs
Mak T 1021 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1031 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1041 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 105R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 106R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1071 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 1011 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 1011 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 1021 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 103R1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
101 MTPP1 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
102 MTPP1 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

2 kurs
2OTM Makt T 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2042 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 205R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 206R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2072 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 203 R2 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

3 kurs
2-OTM Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3023 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 303R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 3023 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
2-OTM Makt T 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 402 R4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 4014 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

Shaxrisabz filiali


1 kurs
MT 1031 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
1011 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
1021 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
BT 1011 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1021 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1031 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
XT 1011 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
XT 1021 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
RT 1011 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda
RT 1021 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda