2017-2018 o`quv yili

MG 401 MUXIDDINOV NOSIRIDDIN ISOMIDDIN OGLI7 semestr
1. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7628.040.068.0
2. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3828.039.067.0
3. Ma'naviyatshunoslik
3838 7633.025.058.0
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5621.018.039.0
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. Ma`naviyatshunoslik
3838 7630.023.021.074.01
2. ҳққ
3838 7631.024.016.071.0
3. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3828.018.023.069.01
4. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3830.020.019.069.0
5. Inson huquqlari
5856 11434.019.015.068.0
6. Soliq huquqi
1224 3632.019.017.068.0
7. JSMT
3038 6823.318.020.061.3
8. Gigiena (Ped. amaliyot)
0