2018-2019 o`quv yili

Farzand(aka-uka, opa-singil)ingizning ozlashtirishi xaqidagi malumotlar bilan tanishish uchun fakultet, kurs, guruni tanlang va ro`yxatdan talaba familiya, ismi sharifini bosing.

Fizika-matematika


1 kurs
M 2011 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M204E1 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
MI TEST1 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2021 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
203 R1 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 2011 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 202 R1 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 203E1 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 2011 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2021 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 203 E1 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F204 R1 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

2 kurs
M 3012 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3032 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 304 R2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3012 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3032 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 302 R2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I3012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 3012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3022 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 303 R2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F3012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

3 kurs
M 4013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 402 R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 4013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 402 R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 4013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 402 R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
M 5014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 502 R4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 503 Q4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 5014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 502 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 5014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 502 R4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
KE 2011 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2021 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2031 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 204 R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 303 R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 303 R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 2011 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2021 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2031 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 204 R1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 2011 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 2021 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

2 kurs
KE 3012 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 3022 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 303 R2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 3012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3022 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 303 R2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M (sirtqi) 3012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 3012 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M (sirtqi) 3012 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

3 kurs
KE 4013 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 402 R3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 4013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 402 R3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M (sirtqi) 4013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 4013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

4 kurs
KE 5014 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 502 4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 5014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 502 R4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 5014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 502 R4 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

Chet tillari


1 kurs
01 -kurs 5111400 Ingliz tili
01 -kurs 5111400 Ingliz tili
2-OTM IT 301 S1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 200 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 201 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 202 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 203 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 204 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 205 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 206 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili

2 kurs
IT 300 R2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 301 R2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3022 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3032 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 304 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 305 2 -kurs 5111400 Ingliz tili

3 kurs
IT 401 R3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4023 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4033 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
IT 501 R4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 502 R4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 5034 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 5044 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 5054 -kurs 5111400 Ingliz tili
OT 5014 -kurs 5111401 Nemis tili

CHXT


1 kurs
CHXT 1011 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1021 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1031 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1041 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 203 R2 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 303 R3 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 403 R4 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


1 kurs
JT 1011 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1021 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1031 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 103 Q1 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 104 R1 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
OLIMP_OZB1 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
OLIMP_RUS1 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
MUS 1011 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 1021 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 103 R1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
OLIMP_MUZ_OZB1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
OLIMP_MUZ_RUS1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

2 kurs
JT (sirtqi) 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2022 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 204 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 205 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 203 Q2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 204 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 205 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2072 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2082 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

3 kurs
JT (sirtqi) 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3023 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 303 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 303 Q3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3053 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4024 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 403 R4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
MUS 4014 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 402 R4 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 402 R4 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

Ped-psixologiya


1 kurs
PP 2011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2031 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
Makt T 2011 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2021 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2031 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2041 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2051 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2061 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
PS 2011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

2 kurs
PP 3012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 302 R2 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3032 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP_4012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
Makt T 3012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
PS 3012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3022 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

3 kurs
2-OTM PP 4013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PP 402R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 402 R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM Makt T 4013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 4013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 402 R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
2-OTM PS 4013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

4 kurs
PP 502 4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 503 R4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP_5014 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM Makt T 5014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 5014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 502 R4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
2-OTM PS 5014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 5014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Kasb talimi


1 kurs
MEH 2011 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH 202 R1 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH 203 1 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
TS 2011 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2021 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 203 R1 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2041 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 2011 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 202 R1 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 2011 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 202 R1 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

2 kurs
MEH 3012 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH 302 R2 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH 3032 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
TS 303 R2 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
Ts-3012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS-3022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 302 R2 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD-301 2 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 3012 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 302 R2 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 3032 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

3 kurs
MEH 4013 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH 402 R3 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
TS 4013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 402 R3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4013 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R3 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 4013 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 402 R3 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

4 kurs
MEH 502 R4 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
MEH-5014 -kurs 5112100 Mehnat ta`limi
TS 5014 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 5024 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 503 R4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 5014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 502 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 5014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 5024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 503 R4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


1 kurs
T 2011 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2021 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 203 R1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2011 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2021 -kurs 5111600 Milliy g`oya
Iqt 2011 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

2 kurs
T 3012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 303 R2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 3022 -kurs 5111600 Milliy g`oya

3 kurs
T 4013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T4023 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 4013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4023 -kurs 5111600 Milliy g`oya

4 kurs
T 5014 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 502 R4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 5014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 502 R4 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura


1 kurs
TAT_1_mag1 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_1_mag1 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_1_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
PP_1_mag1 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_1R_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_1_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_1_mag1 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_1R_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_1_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MTR_1_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_1_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
LOG_1_mag1 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
MEH_1_mag1 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_1_mag1 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_1_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FOM_1_mag1 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
KE_1_mag1 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOMR_1_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_1_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
G_1_mag1 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
T_1_mag1 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
SUR_1R_mag 1 -kurs 5A111901 D
SUR_1_mag1 -kurs 5A111901 D
RT_1_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_1_mag1 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
MUS_1_mag1 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_1_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_1_mag1 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_1_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
KIAT_1_mag1 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_1_mag1 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn
1 guruh 1 -kurs Koreys tili va adabiyoti
TMB 1 kurs1 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
MAG Oligo 1 kurs1 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika

2 kurs
TAT_2_mag2 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_2_mag2 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_2_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
PPR_2_mag2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
PP_2_mag2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_2R_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_2_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_2_mag2 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_2R_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_2_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_2_mag2 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
LOG_2_mag2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
LOG_3_mag2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
MEH_2_mag2 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_2_mag2 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOMR_2_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
MOM_2_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FOM_2_mag2 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
KE_2_mag2 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOMR_2_mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_2_mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
G_2_mag2 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
T_2_mag2 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
SUR_2R_mag 2 -kurs 5A111901 D
SUR_2_mag2 -kurs 5A111901 D
RT_2_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_2_mag2 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
MUS_2_mag2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_2_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_2_mag2 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_2_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
KIAT_2_mag2 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_2_mag2 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn

Maxsus pedagogika


1 kurs
Def Logo 201 1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 203 R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2041 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 201 1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2031 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2041 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 201 1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 2021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 203 R1 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 2011 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 201 R1 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Oligo 2011 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def S2011 -kurs 5111900 Defektologiya

2 kurs
Def 3012 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 301 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 302 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 303 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 303 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 304 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3052 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 305 2-chi OTM2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 306 R2 -kurs 5111900 Defektologiya

3 kurs
Def 4013 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 401 2-OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 402 2-OTM3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403 R3 -kurs 5111900 Defektologiya

4 kurs
Def 5014 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 5024 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 5034 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 504 R4 -kurs 5111900 Defektologiya

Innovatsion pedagogika


1 kurs
201 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
203 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
201 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
202 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
201 () MAK 1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Rus tili va adabiyoti

RT 2011 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2021 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
201 K R1 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
201 RN1 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
202 RN1 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
203 RN1 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
204 RN1 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 201 Q1 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
O'zb 2011 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2021 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

2 kurs
RT 3012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 3012 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 3012 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 3022 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 301 Q2 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti

3 kurs
RT 4013 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RN 4013 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

4 kurs
RT 5014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 5024 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 5014 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 5014 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 501 Q4 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti

Akademik litsey


1 kurs
101 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
102 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
103 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
104 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
105 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
106 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
107 guruh1 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs

Maktabgacha ta`lim