2019-2020 o`quv yili

Farzand(aka-uka, opa-singil)ingizning ozlashtirishi xaqidagi malumotlar bilan tanishish uchun fakultet, kurs, guruni tanlang va ro`yxatdan talaba familiya, ismi sharifini bosing.

Fizika-matematika


1 kurs
MI1011 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI101-kechki1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI1021 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI102-kechki1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI1031 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI1041 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI105R1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI106R1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
FA1011 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA101-kechki1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA1021 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA102-kechki1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA1031 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA104R1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya

2 kurs
M 2012 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 205R2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M201 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M202 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M203 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M204 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2052 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2062 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2072 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2082 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2092 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2032 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2042 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 2022 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 203R2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I 2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I 2022 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I 2032 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 2012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2022 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2032 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 204R2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

3 kurs
M 301 E3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 304R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M301 3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 302 R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 301 E3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3023 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3033 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F304 R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
M 4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4024 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4034 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 404 R4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4024 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4034 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 4024 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 403 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 4014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 4024 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 403 R4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F4014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

5 kurs
Ochirish kerak5 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
Kimyo 100 R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 1011 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 101 kechki1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 1021 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 102 kechki1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 1031 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Kimyo 1041 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
Biologiya 100 R1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 1011 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 101 kechki1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 1021 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 102 kechki1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 1031 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 1041 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Biologiya 1051 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 100 R1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 1011 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 101 kechki1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 1021 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 102 kechki1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Geo.va IBA 103 kechki1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
MM 1011 -kurs Maktab menejmenti
MM 1021 -kurs Maktab menejmenti
MM 1031 -kurs Maktab menejmenti

2 kurs
KO'M 2012 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 2022 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 2032 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 204R2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 2052 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 2012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2022 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2032 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 204R2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2052 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M 201 sirtqi2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M 202 sirtqi2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 201 2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 2022 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 203R2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M 201 sirtqi2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 2012 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
Iqt 2022 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
MM 2012 -kurs Maktab menejmenti
MM 2022 -kurs Maktab menejmenti

3 kurs
KO'M 3013 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 301 sirtqi3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 3023 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 3033 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 304 R3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 3013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3023 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3033 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 304 R3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M 301 sirtqi3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 3013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 3023 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M 301 (sirtqi)3 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 3013 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

4 kurs
KO'M 4014 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 4024 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KO'M 403 R4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 4014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 4024 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 403 R4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M 401 (sirtqi)4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 4014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M (sirtqi) 4014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

Chet tillari


1 kurs
1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 100 (rus)1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 101 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 102 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1031 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1041 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1051 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1061 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1071 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1081 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1091 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1101 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 111 (rus)1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 112 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 1131 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 114 (Rus)1 -kurs 5111400 Ingliz tili

2 kurs
IT 200 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 201 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2022 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 203 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 204 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 205 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2062 -kurs 5111400 Ingliz tili

3 kurs
IT 3003 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 301 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 302 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3033 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 304 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 305 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT Rus301-A3 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
IT 400 4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4014 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4024 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 404 4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 405 4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT4034 -kurs 5111400 Ingliz tili

CHXT


1 kurs
CHXT 1011 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1021 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1031 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1041 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1051 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1061 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1071 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1081 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2032 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2042 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2052 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2062 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3033 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3043 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 403 R4 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


1 kurs
JM 1011 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 102 xqs1 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 1031 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 1041 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 1051 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 1061 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 1071 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (kechki) 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 104 rus1 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1041 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1071 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1081 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1091 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

2 kurs
JM (Sirtqi) 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 202 xqs2 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2032 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2042 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (kechki) 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 205 rus2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 206 rus2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (Sirtqi) 206R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 207R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2082 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2092 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

3 kurs
JM (sirtqi) 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 302 xqs3 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 303 rus3 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3033 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3043 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 306 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 303 Q3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3053 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3063 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3063 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

4 kurs
402_JM _44 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT (sirtqi) 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 402 xqs4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4034 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 405 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 405 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4064 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4074 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4084 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

Ped-psixologiya


1 kurs
PP 1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 103 kechki1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1041 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 1011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1021 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1031 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 104R1 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 105R1 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1061 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

2 kurs
PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 201 2-OTM2 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 202 2-OTM2 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 203 (RUS)2 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2042 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2052 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 201 2-OTM2 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2022 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2032 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2042 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

3 kurs
2-OTM PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 301 3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3023 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3033 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3043 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3053 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

4 kurs
2-OTM PP 4014 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PP 402R4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4014 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 402 R4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4034 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4024 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Texnologik ta`lim


1 kurs
TT 1011 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1021 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 101 1 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 102 1 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS-103 1 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
1 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

2 kurs
2- Mehnat (2 kurs)2 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2022 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2032 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 2012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2032 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2042 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

3 kurs
2-OT Mehnat-3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3023 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 303 3 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 3013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3023 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 303 R3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3043 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 3013 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 302 R3 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 3013 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 302 R3 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

4 kurs
2-OT Mehnat-4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 402 R4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4034 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 402 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 403 R4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
Ts-4014 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 402 4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 402 bitirgan4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4034 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


1 kurs
1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1041 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
1011 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
1021 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
1031 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-101 1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-102 1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 1011 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1021 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1031 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1041 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 105R1 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 106 1 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1071 -kurs 5111600 Milliy g`oya

2 kurs
T 2012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2032 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-201 (2 ) 2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-202 (2 ) 2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-204R2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 201 (2 OT sirtqi)2 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2022 -kurs 5111600 Milliy g`oya

3 kurs
T 3013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3023 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 303 R3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-302 (2 OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-301 (2OTM) қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 3023 -kurs 5111600 Milliy g`oya

4 kurs
T 4014 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 4024 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 403 R4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-401 (2OTM)қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-402 (2OTM)қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 4014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 401 (2 OTsirtqi)4 -kurs 5111600 Milliy g`oya

5 kurs
5 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura


1 kurs
PNT_101_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo`yicha)
PNT_102R_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo`yicha)
PP_101_mag1 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
PP_102R_mag1 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
IngT_101_mag1 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
IngT_102R_mag1 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
MA_101_mag1 -kurs 5A111601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (ma`naviyat asoslari)
MA_102R_mag1 -kurs 5A111601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (ma`naviyat asoslari)
BT_101_mag1 -kurs 5A111701 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang`ich ta`lim)
BT_102R_mag1 -kurs 5A111701 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang`ich ta`lim)
MT_101_mag1 -kurs 5A111801 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta`lim)
MT_102R_mag1 -kurs 5A111801 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta`lim)
LOG_101_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Logopediya)
LOG_102R_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Logopediya)
TT_101_mag1 -kurs 5A112101 Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim)
TT_102R_mag1 -kurs 5A112101 Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim)
M_101R_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
M_101_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
M_101_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FA_101_mag1 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
FA_102R_mag1 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
K_101_mag1 -kurs 5110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)
K_102R_mag1 -kurs 5110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)
B_101_mag1 -kurs 5110401 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (biologiya)
B_102R_mag1 -kurs 5110401 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (biologiya)
G_101_mag1 -kurs 5110501 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (geografiya)
G_102R_mag1 -kurs 5110501 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (geografiya)
T_101_mag1 -kurs 5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)
T_102R_mag1 -kurs 5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)
SUR_101_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (surdopedagogika)
SUR_102R_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (surdopedagogika)
RT_101_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JM_101_mag1 -kurs 5A112001 Jismoniy tarbiya va sport mashg`ulotlari nazariyasi va metodikasi
JM_102R_mag1 -kurs 5A112001 Jismoniy tarbiya va sport mashg`ulotlari nazariyasi va metodikasi
MUS_101R_mag1 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
MUS_101_mag1 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
TS_101_mag1 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
TS_102R_mag1 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_101_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
MG_102R_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
Koreys_101_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (Koreys tili va adabiyoti)
TMB_101_mag1 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
TMB_102R_mag1 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
Oligo_101_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Ologifrenopedagogika)
Oligo_102R_mag1 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Ologifrenopedagogika)
Ps(kasb.)_101_mag1 -kurs 5A210201 Psixologiya (kasbga yo`naltiruvchi psixologiyasi)
Ps(kasb.)_102R_mag1 -kurs 5A210201 Psixologiya (kasbga yo`naltiruvchi psixologiyasi)
QozT_101_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (Qozoq tili va adabiyoti)
TestMG_1011 -kurs 5A110904 Testologiya va pedagogik o'lchovlarni baholash
TestMG_101R1 -kurs 5A110904 Testologiya va pedagogik o'lchovlarni baholash
TAT_101_mag1 -kurs 5A110102 Ta`limda axborot texnologiyalari
TAT_102R_mag1 -kurs 5A110102 Ta`limda axborot texnologiyalari
RN_101_mag1 -kurs 5A112501 O`zga tilli guruhlarda rus tili

2 kurs
TAT_201_mag2 -kurs 5110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
PP_201_mag2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
IngT_201_mag2 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
IngT_202R_mag2 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
MA_201_mag2 -kurs 5A111601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (ma`naviyat asoslari)
BT_201_mag2 -kurs 5A111701 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang`ich ta`lim)
BT_202R_mag2 -kurs 5A111701 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang`ich ta`lim)
MT_201_mag2 -kurs 5A111801 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta`lim)
MT_202R_mag2 -kurs 5A111801 Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta`lim)
LOG_201_mag2 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Logopediya)
LOG_202R_mag2 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Logopediya)
TT_201_mag2 -kurs 5A112101 Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim)
ChHT_201_mag2 -kurs 5A111501 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
M_201_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
M_202R_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FA_201_mag2 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
K_201_mag2 -kurs 5110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)
K_202R_mag2 -kurs 5110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)
B_201_mag2 -kurs 5110401 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (biologiya)
B_202R_mag2 -kurs 5110401 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (biologiya)
G_201_mag2 -kurs 5110501 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (geografiya)
G_202R_mag2 -kurs 5110501 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (geografiya)
T_201_mag2 -kurs 5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)
SUR_201_mag2 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (surdopedagogika)
RT_201_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JM_201_mag2 -kurs 5A112001 Jismoniy tarbiya va sport mashg`ulotlari nazariyasi va metodikasi
MUS_201_mag2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_201_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_201_mag2 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_201_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
MG_202R_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
Diz_201_mag2 -kurs 5A111001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi: dizayn
Koreys_201_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (Koreys tili va adabiyoti)
TMB_201_mag2 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
Oligo_201_mag2 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Ologifrenopedagogika)
Oligo_202R_mag2 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Ologifrenopedagogika)
InkT_201_mag2 -kurs 5A111903 Inklyuziv ta`lim
Kor.ped_201_mag2 -kurs 5A111902 Korrektsion pedagogika
Ps(kasb.)_201_mag2 -kurs 5A210201 Psixologiya (kasbga yo`naltiruvchi psixologiyasi)
QozT_201_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (Qozoq tili va adabiyoti)
PNT_201_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi (androgogika)
PNT_202R_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi (androgogika)

3 kurs
bitirgan3 -kurs 5A111001 Kompyuter grafikasi va dizayn
bitirgan3 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo`yicha)
bitirgan3 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
bitirgan3 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
bitirgan3 -kurs 5111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
bitirgan3 -kurs 5A111501 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
bitirgan3 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
bitirgan3 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
bitirgan3 -kurs 5110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)
bitirgan3 -kurs 5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)
bitirgan3 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
bitirgan3 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
bitirgan3 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
bitirgan3 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
bitirgan3 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (Koreys tili va adabiyoti)
bitirgan3 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
bitirgan3 -kurs 5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya (Ologifrenopedagogika)

Maxsus pedagogika


1 kurs
Oligo 1 guruh1 -kurs 5111900 Defektologiya
Oligo 2 guruh 1 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 1 guruh 1 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 2 guruh 1 -kurs 5111900 Defektologiya
1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1011 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1021 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 103R1 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1041 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1051 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 106R1 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1071 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1081 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 1011 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 1021 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 103 R1 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 1011 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 1021 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 1031 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
K Def Surdo 1011 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 1011 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
K Def Oligo 1011 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

2 kurs
Def Logo 2012 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2022 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 203-R2 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2042 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2052 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 206-R2 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 2012 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 2022 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 203-R2 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 2042 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 2012 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 2022 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 203-R2 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

3 kurs
Def Logo 301 3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3023 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 303R3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3043 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 3013 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 302 R3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Logo 301 2-OT3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Logo 302 2-OT3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Logo 303 2-OT3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Logo 304R 2-OT3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Logo 305 2-OT3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 301 3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 3023 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 303 R3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
K Def Surdo 3013 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Surdo 301 2-OT3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Surdo 302 2-OT3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Surdo 303 2-OT3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 3013 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 3023 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 303R3 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 3043 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
K Def Oligo 3013 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Oligo 301 2-OT3 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

4 kurs
Def 4014 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 401 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4024 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 402 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403R4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4044 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 404 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4054 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 405R 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 406 R4 -kurs 5111900 Defektologiya

5 kurs
5 -kurs 5111900 Defektologiya

Innovatsion pedagogika


1 kurs
101 () 1 -kurs 5111900 Defektologiya
1 -kurs 5210200 Psixologiya
101 () 1 -kurs 5210200 Psixologiya
101 () 1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
101 () 1 -kurs 5111700

2 kurs
201 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
201 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
202 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
201 () MAK 2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
201 () BT2 -kurs 5111700

3 kurs
301 () DEF3 -kurs 5111900 Defektologiya
303 () DEF3 -kurs 5111900 Defektologiya
302 () PS3 -kurs 5210200 Psixologiya
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya
301 () MAK 3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Rus tili va adabiyoti


1 kurs
RT 1011 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1021 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1031 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
102 1 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
KT 1011 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 1011 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1021 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1031 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1041 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1051 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 1011 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
O'zb 1011 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1021 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1031 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1041 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1051 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1061 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1071 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1081 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
TM 1011 -kurs MPGU (Rus tili)
TM 1021 -kurs MPGU (Rus tili)

2 kurs
RT 2012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 2012 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 2012 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 202 2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2032 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2042 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 2012 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
O'zb 2012 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 201 (2 OT sirtqi) 2 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2022 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 203 2 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
2012 -kurs MPGU (Rus tili)
2022 -kurs MPGU (Rus tili)
2032 -kurs MPGU (Rus tili)
2042 -kurs MPGU (Rus tili)

3 kurs
RT 3013 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3023 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3033 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
301 K R3 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
301 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
302 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
303 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
304 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 301 Q3 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
O'zb 3013 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 3023 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

4 kurs
RT 4014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 4024 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 4014 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 4014 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 4024 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 401 Q4 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti

Akademik litsey


3 kurs
101 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
102 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
103 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
104 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
105 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
106 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
107 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs

Maktabgacha ta`lim


1 kurs
MT 1011 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1021 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1031 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1041 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1051 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 106R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 107R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1081 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MTPP 1011 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 1021 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 103R1 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 1041 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

2 kurs
2OTM MT 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2042 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 205R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 206R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2072 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
201 MTPP2 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
202 MTPP2 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

3 kurs
2OTM MT 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 307X3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3023 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3033 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3043 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 305R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 306R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3073 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

4 kurs
2-OTM MT 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 4024 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 403R4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

5 kurs
5 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Shaxrisabz filiali

Musiqa madaniyati


1 kurs
MUS 1011 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 1021 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 103R1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

2 kurs
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 203R2 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

3 kurs
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 3023 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 303 R3 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
MUS 4014 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 4024 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

5 kurs
5 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi