2017-2018 o`quv yili

MG 401 DJURABAYEV.SH.U7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3825.037.062.01
2. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7620.236.056.2
3. Ma'naviyatshunoslik
3838 7621.034.055.05
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5623.016.039.02
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3831.020.017.068.0
2. Soliq huquqi
1224 3628.816.018.062.8
3. Inson huquqlari
5856 11430.015.015.060.0
4. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3824.018.018.060.01
5. ҳққ
3838 7628.023.09.060.0
6. Ma`naviyatshunoslik
3838 7621.019.019.059.07
7. JSMT
3038 6822.019.017.058.0
8. Gigiena (Ped. amaliyot)
0