2017-2018 o`quv yili

MG 401 DJURABAYEV.SH.U7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3825.037.062.01
2. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7620.236.056.2
3. Ma'naviyatshunoslik
3838 7621.034.055.05
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5623.016.039.02
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. ҳққ
3838 7628.023.051.0
2. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3831.020.051.0
3. Inson huquqlari
5856 11430.030.0
4. Soliq huquqi
1224 3628.828.8
5. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3824.024.01
6. Ma`naviyatshunoslik
3838 769.09.04
7. Gigiena (Ped. amaliyot)
0
8. JSMT
3038 68