2017-2018 o`quv yili

MG 401 DJURABAYEV.SH.U7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3825.037.062.01
2. Ma'naviyatshunoslik
3838 7621.034.055.05
3. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5623.016.039.02
4. Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar (rus)
20 2013.013.0
5. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. BMI
0
8 semestr
1. Ijtimoiy ta`minot huquqi
160 16
2. JSMT
3038 68
3. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
180 18
4. Soliq huquqi
1224 36
5. Gigiena (Ped. amaliyot)
0
6. ҳққ
3838 76
7. Inson huquqlari
5838 96
8. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 76