2019-2020 o`quv yili

Farzand(aka-uka, opa-singil)ingizning ozlashtirishi xaqidagi malumotlar bilan tanishish uchun fakultet, kurs, guruni tanlang va ro`yxatdan talaba familiya, ismi sharifini bosing.

Fizika-matematika


2 kurs
M 2012 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 204R2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2032 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 202R2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 2012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2022 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2032 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 204R2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

3 kurs
M 301 E3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 303R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M301 3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 302 R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 301 E3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3023 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3033 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F304 R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4024 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4034 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 404 R4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4024 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M4034 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 402 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 402 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 4014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 402 R4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F4014 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
Iqt 2011 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

2 kurs
KE 2012 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2022 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2032 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 204R2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2052 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 2012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2022 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2032 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 204R2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2052 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 201 2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 2022 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 203R2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 2022 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
MM 2012 -kurs Maktab menejmenti
MM 2022 -kurs Maktab menejmenti

3 kurs
KE 3013 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 301 sirtqi3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 3023 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 3033 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 304 R3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 3013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 301 sirtqi3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3023 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3033 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 304 R3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 3013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 3023 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M 301 (sirtqi)3 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 3013 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

4 kurs
4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 4014 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 4024 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 403 R4 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 4014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 4024 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 403 R4 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
BO'M (sirtqi) 4014 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 4014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M (sirtqi) 4014 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

Chet tillari


1 kurs
1 -kurs 5111400 Ingliz tili

2 kurs
202 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 200 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 201 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 203 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 204 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 205 A 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 206 A 2 -kurs 5111400 Ingliz tili

3 kurs
3003 -kurs 5111400 Ingliz tili
301 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 301 o'z3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 302 A3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 303 A3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 304 A3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 305 A3 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
4 -kurs 5111400 Ingliz tili
4 -kurs 5111400 Ingliz tili
4 -kurs 5111400 Ingliz tili
4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 400 R4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 401 R4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4024 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 404 4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 405 4 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT4034 -kurs 5111400 Ingliz tili

CHXT


2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2032 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2042 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2052 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2062 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3033 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3043 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 403 R4 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


2 kurs
JT 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2022 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2032 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2042 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (kechki) 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2032 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2042 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

3 kurs
JM (sirtqi) 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3023 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3033 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3033 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3043 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 306 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 303 Q3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3053 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3063 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

4 kurs
4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT (sirtqi) 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4024 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
4094 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4034 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 405 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4064 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4074 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4084 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT405 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

Ped-psixologiya


1 kurs
PP 2011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 203 1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2041 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP102R1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS1021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS103R1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS1041 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 2011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2021 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2031 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

2 kurs
2-OTM PP 3012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3022 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3032 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3042 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3052 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 3012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

3 kurs
2-OTM PP 4013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PP 402R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 402 R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4033 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 4013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 4023 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

4 kurs
4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 001 bitiruv 19-204 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 001 bitiruv 19-204 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 001 biruv 19-204 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Texnologik ta`lim


1 kurs
TT 1011 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1021 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 1011 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 1021 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

2 kurs
TT 2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2022 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2032 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 2012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2032 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

3 kurs
2-OT Mehnat-3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3023 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 303 3 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 3013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3023 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 303 R3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3043 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 3013 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 302 R3 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 3013 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 302 R3 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

4 kurs
4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
2-OT Mehnat-4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 402 R4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4034 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 402 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 403 R4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
Ts-4014 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 402 R4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4034 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


2 kurs
Q 2012 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 2012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2032 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-204R2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2022 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 202 a2 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 2012 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2022 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 203 (1 )2 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

3 kurs
Q 301 Q3 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 3013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3023 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 303 R3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-302 (2 OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-301 (2OTM) қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 3023 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 3013 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 3023 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

4 kurs
Q 401 Q4 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 4014 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 4024 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 403 R4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-401 (2OTM)қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-402 (2OTM)қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
4 -kurs 5111600 Milliy g`oya
4 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 401 (2 OTsirtqi)4 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4024 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura


1 kurs
MG_1_mag(1 kurs)1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi

2 kurs
TAT_2_mag2 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_2_mag2 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_2R_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
P_2_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
P_2_mag2 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
PP_2_mag2 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_2R_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_2_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_2_mag2 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_2R_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_2_mag2 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_2R_mag2 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_2_mag2 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
LOG_2R_mag2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
LOG_2_mag2 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
TT_2_mag2 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_2_mag2 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_2R_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
MOM_2_mag2 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
2 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
FOM_2_mag2 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
2 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
KE_2R_mag2 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
KE_2_mag2 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOM_2R_mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_2_mag2 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
2 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
G_2R_mag2 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
G_2_mag2 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
2 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
T_2_mag2 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
2 -kurs 5A111901 D
2 -kurs 5A111901 D
SUR_2_mag2 -kurs 5A111901 D
2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
RT_2_mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_2_mag2 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
MUS_2_mag2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_2mag2 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
2 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
TS_2_mag2 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_2R_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
MG_2_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
MG_2_mag2 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
Diz_2_mag2 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn
2 -kurs Koreys tili va adabiyoti
Koreys 2 guruh 2 -kurs Koreys tili va adabiyoti
2 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
TMB 2 kurs2 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
2 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
MAG Oligo 2 kurs2 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
MAG Oligo 2R kurs2 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
InT_2MG2 -kurs
Kor.ped_2MG2 -kurs
Ps(kasb.)2MG2 -kurs
QZ_2_MG2 -kurs

3 kurs
TAT_3_mag3 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_3_mag3 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
I_3R_mag3 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_3_mag3 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_3_mag3 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_3R_mag3 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_3_mag3 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MTR_3_mag3 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_3_mag3 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MEH_3_mag3 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_3_mag3 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_3_mag3 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
BOMR_3mag3 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_3_mag3 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
JT_3_mag3 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
RN_3mag3 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
KIAT_3_mag3 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_3_mag3 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn

4 kurs
TAT_4_mag4 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_4_mag4 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
I_4_mag4 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_4_mag4 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_4_mag4 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_4_mag4 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MEH_4_mag4 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_4_mag4 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_4_mag4 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
BOMR_4_mag4 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_4_mag4 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
JT_4_mag4 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
RN_4_mag4 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
KIAT_4_mag4 -kurs 5A111001-Kasb talimi: informatika va axborot texnologiyalari
Diz_4_mag4 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn

Maxsus pedagogika


1 kurs
DEF 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
1 -kurs 5111900 Defektologiya

2 kurs
Def Logo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 203-R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2052 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 206-R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 203-R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 203-R2 -kurs 5111900 Defektologiya

3 kurs
Def Logo 301 3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 3023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 303R3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 3043 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 301 3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 3023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 303R3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 3043 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 301 3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 3023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 303 R3 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 3013 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 302 R3 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Oligo 3013 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Surdo 3013 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 301 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 302 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 303 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 304R 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Logo 305 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Oligo 301 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 301 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 302 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya
Surdo 303 2-OT3 -kurs 5111900 Defektologiya

4 kurs
4 -kurs 5111900 Defektologiya
4 -kurs 5111900 Defektologiya
4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4014 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 401 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4024 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 402 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403R4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4044 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 404 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4054 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 405R 2-OT4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 406 R4 -kurs 5111900 Defektologiya

Innovatsion pedagogika


2 kurs
201 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
201 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
202 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
201 () MAK 2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
201 () BT2 -kurs 5111700

3 kurs
301 () DEF3 -kurs 5111900 Defektologiya
302 () DEF3 -kurs 5111900 Defektologiya
303 () DEF3 -kurs 5111900 Defektologiya
302 () PS3 -kurs 5210200 Psixologiya
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya
301 () MAK 3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Rus tili va adabiyoti


2 kurs
RT 2012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 2012 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 2012 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2022 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2032 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2042 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
2012 -kurs MPGU (Rus tili)
2022 -kurs MPGU (Rus tili)
2032 -kurs MPGU (Rus tili)
2042 -kurs MPGU (Rus tili)

3 kurs
RT 3013 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3023 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3033 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
301 K R3 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
301 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
302 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
303 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
304 RN3 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

4 kurs
4 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
4 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
4 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 4014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 4014 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
4 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 4014 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 4024 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

Akademik litsey


3 kurs
101 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
102 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
103 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
104 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
105 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
106 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs
107 guruh3 -kurs Akademik litsey 2018 1 kurs

Maktabgacha ta`lim


2 kurs
Mak T 2022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 2032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 2042 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 205R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 206R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 2072 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 203R2 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
201 MTPP2 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
202 MTPP2 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

3 kurs
2OTM Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3023 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3033 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3043 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 305R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 306R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3073 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 3023 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 303 R3 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
2-OTM Makt T 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 4024 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 403R4 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
4 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 4014 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 4024 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

Shaxrisabz filiali


2 kurs
MT 2032 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
2012 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
2022 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
BT 2012 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2022 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2032 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
XT 2012 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
XT 2022 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
RT 2012 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda
RT 2022 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda