2017-2018 o`quv yili

MG 401 RAXIMOVA SAIDA DURDIYEVNA7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3830.048.078.0
2. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7628.044.072.0
3. Ma'naviyatshunoslik
3838 7634.037.071.0
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5624.024.0
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3830.023.024.077.0
2. Inson huquqlari
5856 11434.021.018.073.0
3. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3830.020.023.073.0
4. ҳққ
3838 7632.022.019.073.0
5. Soliq huquqi
1224 3632.021.018.071.0
6. Ma`naviyatshunoslik
3838 7632.016.023.071.0
7. JSMT
3038 6820.824.021.065.8
8. Gigiena (Ped. amaliyot)
0