2016-2017 o`quv yili

KE 202-R Талабалар рўйхати

1. Akbarova M
2. Mahmudova N
3. Mamatova Sh
4. Mirkomilova G
5. Nazarova F
6. Rustamova S
7. Zaripbayeva Z
8. упапу