2017-2018 o`quv yili

MG 401 OMONOVA ZUHRA ABDUSHUKUROVNA7 semestr
1. Ekstremizm tarixi va mohiyati
1820 3832.048.080.0
2. Ma'naviyatshunoslik
3838 7635.043.078.01
3. Ma`naviy marifiy ishlar va uni tashkil etish
3838 7629.044.073.0
4. O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti
2828 5629.024.053.0
5. BMI
0
6. Pedagogik amaliyot
0
7. Pedagogik amaliyot
0
8. Kichik biznes va tadbirkorlik
824 32
8 semestr
1. Ijtimoiy ta`minot huquqi
1622 3830.024.024.078.0
2. Ma`naviyatshunoslik
3838 7632.022.023.077.03
3. Milliy g`oya asosiy tushuncha va tamoyillar
1820 3830.024.023.077.01
4. ҳққ
3838 7632.025.019.076.0
5. JSMT
3038 6826.224.022.072.2
6. Inson huquqlari
5856 11433.021.017.071.01
7. Soliq huquqi
1224 3633.021.017.071.0
8. Gigiena (Ped. amaliyot)
0